Laman Web Rasmi
JABATAN HAL EHWAL WANITA SABAH
Sabah Women's Affairs Department
Bersama Mencapai Kecemerlangan

Staff Directory

Pejabat Pengarah
Telefon Sambungan

Hajah Masnah Matsalleh

Pengarah
088-236145 202, PA-201

PA Pengarah
088-236251 201

Myrna Jimenez

Timbalan Pengarah
088-236114 203
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
Telefon Sambungan

Selim Selimin @ Limin

Pemandu
- 227

Awang Mohamad Ismail

Pemandu
- 227

Abd Rahman killi

Pemandu Pengarah
- -

Rosnani Manap

Pekerja Awam
- 227

Dg Norsiah Ag Duraman

PP(PK)
088-236131 216

Fariza Gulistan

PAK(AKAUN)
088-236157 211

Joan Leonard Lansangan

PPT(ASET)
088-236156 219

Fairuz Abidin

KPT
088-236144 222

Sunarti Samijan

PTPO(AKAUN)
- 209

Nora Jintoni

PTPO(STOR)
- 220

Alinah Lajami

Khidmat Pelanggan Jabatan
088-236110, 088-236104, 088-236145 0/200/231
Bahagian Operasi
Telefon Sambungan

Hajah Salmah Haji Ahmad

PP(O)
088-236127 251

Aminah Jikor

PPT(PKG)
088-231406 256

Tinah Maralin

PPT(EU)
088-241408 255

Lahap Laman @ Duraman

PTPO(SOSIAL)
088-242401 258
Bahagian Pembangunan dan Penyelidikan
Telefon Sambungan

Hajah Haslina Ismail

PP(P)
088-236130 250

Razan Zawani Asli

PPT(PS)
088-236142 247

Herlina Makanah

PPT(P&G)
- 216

Kimah Rasid

PTPO(PS)
- 246
Bahagian Pemantauan dan Penilaian
Telefon Sambungan

Margaret Cornillius

PP(P&P)
088-236150 205

Christina Gimbad

PPT(P&P)
088-236158 236
Unit Bimbingan dan Khidmat Nasihat
Telefon Sambungan

Siti Jineh Jaimun

PP(U)
088-235407 213
Kaunter Tingkat 3
Telefon Sambungan

- 280