Laman Web Rasmi
JABATAN HAL EHWAL WANITA SABAH
Sabah Women's Affairs Department
Bersama Mencapai Kecemerlangan

Visi, Misi, Objektif dan Moto

VISI

Pusat Kecemerlangan Wanita Sabah  menjelang Tahun 2025

MISI

Memangkin Pembangunan dan Kecemerlangan Wanita Sabah

OBJEKTIF

Meningkatkan penyertaan dan keterlibatan wanita dalam pembangunan negeri khasnya dan negara amnya melalui perancangan, penyelarasan dan pelaksanaan program-program pembangunan wanita selaras dengan Dasar Wanita Negara

MOTO

Bersama Mencapai Kecemerlangan