Laman Web Rasmi
JABATAN HAL EHWAL WANITA SABAH
Sabah Women's Affairs Department
Bersama Mencapai Kecemerlangan

Sejarah

  • Unit Hal Ehwal Wanita Sabah (UHEWS) ditubuhkan pada 20 Jun 1988 melalui keputusan Jemaah Menteri, Kertas Kabinet No. 48/88 tahun 1988
  • UHEWS ditubuh sebagai urus setia dan jentera pelaksana kepada Majlis Penasihat Wanita Sabah (MPWS) untuk menyatukan usaha-usaha pembangunan wanita di negeri Sabah
  • UHEWS diletakkan di bawah Jabatan Ketua Menteri pada 1988 dan kemudiannya di letakkan di bawah Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah (KPMHEP) pada tahun 2001
  • Pada tahun 2003, UHEWS telah dinaikkan taraf sebagai sebuah jabatan dan dikenali sebagai Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah (JHEWA)